Daghoroscoop voor schorpioen Saturday, 25 October

Door steeds hetzelfde kunstje uit te voeren groei je niet als mens. Weet je wat jíj dringend nodig hebt? Een nieuwe uitdaging! Een gerucht doet veel stof opwaaien, maar al snel blijkt het om een storm in een glas water te gaan. Spreek de aanstichter van dit alles maar eens vermanend toe. Een vriend of vriendin met problemen in de privésfeer beschouwt jou als het ideale klankbord. Kijk uit dat je je niet te veel laat meeslepen in al die negatieve emoties.